Beskrivelse

Ene Håndsprit – 1-5 liter

Desinfektion af hænder – Vi har været så heldig at kunne skaffe håndsprit. Fra en meget dygtig Dansk leverandør.

Håndsprit – 1-5 liter Står du eller din virksomhed og mangler Hånddesinfektion så skriver vores leverandør dette. Normalt laver de økologisk Premium gin & vodka på Bornholm. Men når intet er som normalt, må de omstille sig. På utallige opfordringer har de derfor omstille deres produktion. De håber du en dag også vil prøve deres gin eller vodka.

Håndsprit – 1-5 liter Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Glycerinen bevarer hudens fugtighedbalance.  2-3 ml masseres ind i hænderne i minimum 30 sekunder til tørhed opnås.

Anvendelse: Desinfektion af hænder.

Håndspritten: kan du få i 1 liter og 2,5 liter samt 5 liter

 

VIGTIG INFO om forholdsregler:

Der er i øjeblikket ingen vaccine mod coronavirus (COVID-19).

Du kan beskytte dig selv mod virussen og være med til at forhindre spredning ved at tage følgende forholdsregler:
Sørg for at:
Vaske hænder regelmæssigt i mindst 20 sekunder med vand og sæbe eller bruge en alkoholbaseret håndsprit.
Dække næsen og munden med et papirlommetørklæde eller dit ærme, når du hoster eller nyser.
Undgå tæt kontakt (2 meter) med mennesker, der har det dårligt.
Blive hjemme og isolere dig fra andre i husstanden, hvis du har det dårligt.
Undgå at:
Røre dine øjne, din næse eller din mund, hvis dine hænder ikke er rene.

Ved vedvarende øjneirritation: Søg lægehjælp. 

Indånding: Søg frisk luft. 

Hudkontakt: Forbrænding. Skyl straks med vand indtil smerter er ophørt og fjern ikke fastbrændt tøj under skylningen;.  Ved behov for lægebehandling fortsættes skylning indtil læge tager over.

Øjenkontakt: Skyl med vand mens øjet holdes åbent og fjern eventuelle kontaktlinser.; Hvis gener vedvarer søges læge. 

Indtagelse: Skyl munden og drik rigelig vand, søg læge.

Produkt: Ethanol, Vand, Hydrogenperoxid, Glycerin. 

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjneirritation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelses-kilder.  Rygning forbudt. 

 

Du kan finde andre sikkerhedsforanstaltninger her 

 

Ved større mængder, tag kontakt til os påsalg@hundegodbidden.dk eller på Tlf. 5052 2476