5x50x65cm | Passer til en 20-25 kg hund

/5x50x65cm | Passer til en 20-25 kg hund