Hvalpetræning – 10 turs kort

Hvalpetræning – 10 turs kort

Det er guld værd at komme godt fra start med sin hvalp !

Fra 595,-

At få indlært nogle gode vaner og rutiner i hverdagen, og at få etableret en gensidig forståelse og et godt samarbejde med det nye familiemedlem.

Vi træner hele året, så kom og vær med. 🙂

Der er 2 forskellige slags 10-turs klippekort du kan vælge imellem til hundetræningen. Et almindeligt eller et luksus 10-turs klippekort.

 

  • Almindelig 10-turskort til 595,- kr.   ( gyldig i 3 mdr.)

  • Luksus 10-turskort til 995,- kr.

    inkl. kvalitets Godbidder dog max op til 200g pr. gang ( værdi af 600,-)    ( gyldig i 3 mdr.)

 

 Det er helt op til dig.

Der er nu 2 træningstider om ugen på hvert hold. Du kan i den ene uge træne den ene dag og i den næste uge træne den anden dag eller træne begge dage om ugen.
Hos HundeGodbidden.dk betaler du kun et klip i klippekortet for de gange du kommer til træning med din hund.

 

Trænings tiderne er:

Mandage 16.00-17.00
Lørdage   09.30-10.30

 

Du og din hund, er velkommen til og prøve en gratis prøvetime, kontakt os på salg@HundeGodbidden.dk eller på 50522476.

 

Hos HundeGodbiden.dk træner vi hen imod, at få skabt nogle velfungerende familie hunde.

God kontakt fra hund til fører er en af grundstenene hos os.

Vores træning har til formål at give jer muligheden for at få en lidt sjovere hverdag sammen med jeres hund.

Hundetræning er set med vore øjne, kvalitetstid sammen med jeres ” firbenede ven ” og jeres hund vil elske, at komme ud og bruge den indvendige side af hovedet !.

Al vores træning er baseret på positiv træning og det består af en god blanding af alm. lydighedsarbejde, samt sjove øvelser, som styrker samarbejdet mellem hund og fører.

Masser af leg, socialisering, næsearbejde, håndtering, o.s.v.

 

Træningen er baseret på godbidder og ros:

Hunden har mulighed for at tjene en godbid eller ros, og den værste straf for hunden er, at den mister muligheden for at få godbidden eller rosen.

Husk “træning gør din hund glad”

 

P å  h v a l p e  h o l d e t  v i l  d u  o g  d i n  h v a l p  m ø d e  h u n d e  m e l l e m     8  u g e r  o g  m a x  12 . m d r.

 

F ø l g e n d e  t i n g  v i l  i n d g å  I  l ø b e t  a f  k u r s e t .

 – S o c i a l i s e r i n g  p å  f r e m m e d  t i n g ,  m e n n e s k e r ,  h u n d e  o g        s i t u a t i o n e r

– H v a l p e l e g  ( u n d e r o p s y n )

– G å p æ n t  i  s n o r

 – J a / n e j  ø v e l s e r

– I n d k a l d

– S i t / d æ k / s t å  

G e n e r e l t  s a m a r b e j d e  m e l l e m  h u n d  o g  e j e r  t r o d s                       f o r s t y r r e l s e r  f r a  a n d r e  h v a l p e.

 

 

 

Klippekort til Hvalpetræning

Slet valg